Karina Stanciu - ResitaDescription: Karina Stanciu - Resita
Services: Design, css coding,flash
Date: 02.08.2010
Project manager: Sinan KUCUKTEPE
Designer: Sinan KUCUKTEPE
Project's url: www.karinastanciu.com